Negele, Zimmel, Greuter, Beller Rechtsanwälte mahnen für LFP Video Group Urheberrechtsverletzungen an dem Film Asa Akira Superstar ab

Die Negele, Zimmel, Greuter, Beller Rechtsanwälte mahnen zurzeit Urheberrechtsverletzungen durch „Filesharing“ in Online-Tauschbörsen an dem Filmwerk Asa Akira Superstar im Auftrag der LFP Video Group, LLC ab.

Top